Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol

Azim Arapça Eðitim Seti(14cd)


Azim Arapça Eðitim Seti(14cd)


Arapça Öðrenim Seti 14 VCD - 3 Kitap

NAKKAÞ ARAPÇA EÐÝTÝM SETÝ, birer kitap ve yediþer Video-CD’den oluþan iki kur, bir NAHÝV (GRAMER) KÝTABI ve bir SÖZLÜK'ten müteþekkildir. Her kur 13'er derstir. Ayrýca her ders de kendi içinde müstakil kýsýmlara (konuþmalara) ayrýlmýþtýr. Bir derste 3-16 kýsým vardýr. Birinci kur toplam 55 kýsým, ikinci kur toplam 93 kýsýmdýr. Her kýsým için bir gün ve her dersin sonundaki alýþtýrmalar için de ayrý bir gün ayýrýrsanýz; birinci kuru 68 gün, ikinci kuru 106 günde, yani toplam 174 günde (6 ayda) bitirmeniz mümkündür. Ancak bunu yaparken günde en az bir saatinizi düzenli ve sürekli olarak ayýrmanýz gerekmektedir.

Kitaplarda dersi en verimli bir þekilde çalýþabilmeniz için yapmanýz gerekenler numaralar ile belirlenmiþtir. Video-CD’lerde, kitabýnýzda yer alan Arapça metinlerin, deðiþtirmelerin ve alýþtýrmalarýn okunuþlarýný bulacaksýnýz. NAHÝV(GRAMER) KÝTABI ise daha ziyade Ýmam-Hatip lisesi, Ýlahiyat Fakültesi gibi öðretim kurumlarýnda islami ilimler tedris eden öðrencilere yönelik hazýrlanmýþ bir kitaptýr. Arapçayý bu set ile öðrenmeye baþlayan öðrenciler için özellikle ikinci kurda ve sonrasýnda faydalý olacaðý kanaatiyle sete ilave edilmiþtir

Download Wupload
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Download Filejungle
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Download Uploaded
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Partlar Uyumludur Karýþýk Ýndirebilirsiniz..
Eðitici Videolar (6) Yorum 0 Okunma Yazan:

Ekran Grnts

Azim Arapça Eðitim Seti(14cd)

Azim Arapça Eðitim Seti(14cd)

Azim Arapça Eðitim Seti(14cd) iin (6) yorum bulunuyor.

Yorum 1.   Gnderen zaga008  

spasiva

Yorum 2.   Gnderen karga58  

teþekkür

Yorum 3.   Gnderen lab  

Azim Arapça Eðitim Seti(14cd) ile Görsel Arapça Öðrenim Seti Anlatan: Abdülkadir Seyyidoðlu baþlýklarý ayný set mi? acaba; ayný deðilse Azim Arapça Eðitim Seti(14cd)'nin linkleri görülmüyor, yan taraftaki "Dosyayý indir" linkini týklayýnca da anasayfa açýlýyor. Kontrol edebilirmisiniz...

Yorum 4.   Gnderen bilkom  

teþekkür ederiz

Yorum 5.   Gnderen zagor7165  

ellerine saglýk doþtum

Yorum 6.   Gnderen ahmetelt54  

teþekkürler

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]