Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Müzik Bölümü-Mp3 Pay / Þarký Sözleri (Lyrics) / Ýbrahim Sadri - Bugün Pazar Ve Ben Seni Çok Özledi

Ýbrahim Sadri - Bugün Pazar Ve Ben Seni Çok Özledi


Ýbrahim Sadri - Bugün Pazar Ve Ben Seni Çok Özledi konusu Þarký Sözleri (Lyrics) kategorite tartlmaktadr.
 Ýbrahim Sadri - Bugün Pazar Ve Ben Seni Çok Özledi
Gnderen 2009-11-21 23:15 GMT  
Mesajlar: 4670
Ýbrahim Sadri - Bugün Pazar Ve Ben Seni Çok Özledi
Yaðmur da var
Çok sevdiðim rüzgar da
Bugün Pazar
Daha uyanmadý komþular
Damlarýn üzerinde kuþlar
Daha rahatlar
Radyolarda eski þarkýlar çalýyorlar bu saatlerde
Gönül penceresinden ansýzýn bakýp geçenlere doðru
Yaðmur da var
Çok sevdiðim rüzgar da
Daha uyanmadý komþular
Bugün Pazar
Ve ben seni çok özledim
Dýþarý çýkmak istiyor caným
Tek baþýna haytalýk etmek
Islanmak Pazar sabahýnda yaðmurda
Boþ caddelerde dolaþmak
Vitrinlerine bakmak maðazalarýn
Sinemalarýn afiþlerine
Sokaklarýn isimlerine
Telefon kulübelerinde uyuyan çocuklara
Bir merhaba demek sessizce
Sahilde martýlara simit atmak
Otobüslerin ilk seferlerine binmek
Gitmek istiyor caným
Hayatýn gittiði yere
Islýk çalýp þarkýlar uydurmak kendi kendine
Fýrýndan taze ekmek alýp
Buðusunu çekmek içine
Ve ben seni çok özledim
Tam böyle bir þey
Çiçeðe su yürümesi
Bebeðin aðlamasý
Topraðýn uyanmasý
Yaðmurun yaðmasý
Ateþin sýcaðý
Bu Pazar sabahý
Tam böyle bir þey
Bir sabahçý kahvesine uðramak
Bir bardak çay
Taze dem kokusu
Hayatýn atardamarlarýnda dolaþmak
Bölmeden þehrin uykusunu
Bir siir yazmak
Pazar bulmacasýnýn boþ karelerine
Þiirde tam da bunu anlatmak delice
Tam böyle bir þey
Hesapsýz gölgesiz bedelsiz kimsesiz
Bir þiir yazmak
Bir bardak çay içmek
Sokaklarda gezmek
Yaðmurda ýslanmak
Ve ben seni çok özledim
   
Anahtar kelimeler: Ýbrahim Sadri - Bugün Pazar Ve Ben Seni Çok Özledi,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]