Reklam Ver
Üyelik alımları tamamen ÜCRETSİZDİR. Üye ol butonuna tıklayarak üyelik alabilirsiniz. Giriş yap Üye ol
Forumlar / Bilgisayar ve Elektronik / Network / Að / Kablosuz (Wireless) Adsl Modeme Þifre Koymak

Kablosuz (Wireless) Adsl Modeme Þifre Koymak


Kablosuz (Wireless) Adsl Modeme Þifre Koymak konusu Network / Að kategorite tartışılmaktadır.
 Kablosuz (Wireless) Adsl Modeme Þifre Koymak
Gönderen 2009-11-23 16:12 GMT  
Kıdem:
Mesajlar:
Kablosuz (Wireless) Adsl Modeme Þifre Koymak
Kablosuz (Wireless) Adsl Modeme Þifre Koymak (Zyxel, AirTies Markalar Ýçin)
Airties Marka Modemlerde Wireless Þifreleme


1.Adým: Masa üstünden Ýnternet Explorer ý Çift Týklayýp Açýyoruz.

2.Adým: Ýnternet Explorer Açýldýðýnda Adres Çubuðuna 192.168.2.1 Yazýp Enter a Basýyoruz.

3.Adým: karþýmýza Airties Modemin Yönetim Giriþ Sayfasý Geliyor. Eðer daha önceden giriþ þifresini belirlememiþsek, Þifre yazan kutuyu boþ býrakýp Tamam Butonuna Basýyoruz ve Ayar Sayfasýna Giriyoruz...

4.Adým: Ayar Sayfasý Karþýnýzda: Daha Sonra Sol Menüdeki Kablosuz Yazan Menünün Üzerini Týklayýp Altýndaki Menülerin Açýlmasýný Saðlýyoruz ve Açýlan menüdende Kablosuz Að Güvenliði Bölümünün Üzerini Týklayýp Aþaðýdaki Ekranla Karþýlaþýyoruz: 5.Adým Kablosuz Að Güvenliði Sayfasýndan Üstteki WPA Yazan Yerin Yanýndaki Kutucuðu Ýþaretliyoruz ve Altýnda Þifre Girmemiz Ýçin Açýlan Yerleri Görüyoruz: evet þimdi sýra þifremizi girmeye geldi.

PSK Anahtarý Yazan Yerdeki Kutucuða Þifremizi Giriyoruz. Þifremizin harf ve rakamlardan derlenmesine dikkat edin derim. (Örn: 7Tu5ba442 Gibi)
Þifremizi Girdikten Sonra Alttaki Kaydet Butonuna Basýp Ýþlemi Bitiriyoruz:
Kablosuz Ýletiþimi Olan Cihazlarýnýzda (Laptop v.s.) Bu Þifreyi Girerek Modeminize Baðlanabilirsiniz.

Zyxel Marka Modemlerde Wireless Þifreleme

Zyxel 661HW-61 Modem Wireless Sifreleme Mac Filtresi Ag Guvenligi ile ilgili bilgileri asagida okuyabilirsiniz. Kablosuz modemlerde genelde sifreleme olayini pek onemsemeyiz cabucak modemimizi kurup kisayoldan internete baglanma fikri daha kolay gelir. Ancak bu durum buyuk problemlere neden olabilmektedir. Limitli adsl kullanici iseniz sifresiz aginiza baglanan biri binlerce mb boyutunda dosyalar indirip faturanizin kabarmasini saglayabilir yada yine kablosuz modem aginiza baglanan biri baglantiyi illegal isler icin kullanabilir bu durumda sorumluluk tamamen sizin olur.

modemlerde tercihim daima zyxell olmustur ve bu modemin bircok cesidini inceleme sansim oldu. orta duzeyde kullanicilar icin tavsiye ettigim Zyxel 661HW-61 kablosuz modem icin wireless sifreleme ve mac filtreleme islemlerini yazinin devaminda resimli anlatimlarla bulabilirsiniz.

modem arayuzune internet explorer penceresineLinkleri görebilmek için ÜYE olmalısınız. yazarak erisiyoruz. default sifremiz 1234 herhangi bir degisiklik yapmadi ise bu sifre ile modem arayuzune baglanabiliriz.

ZyXEL 661HW ürününde wireless ayarý yapmak için aþaðýdaki þekildede görüldüðü gibi ana menüde Advanced Setup baþlýðý altýndaki Wireless LAN sekmesini týklayýnýz.

Bu bölüme girildiðinde karþýnýza wireless ayarlarýnýn yapýldýðý aþaðýdaki ekran gelecektir.

burada wireless yazisini tikliyoruz karsimiza asagidaki sayfa geliyor
Enable Wireless LAN sekmesini týkla********** cihazýnýzýn wireless özelliðini aktif hale getirebilirsiniz.

Enable Wireless g+ seçeneði iþaretli ise g+ destekli wireless clien kartlar g+ hýzýnda 661HW-61 e eriþebilecektir. 802.11 Mode bölümünde cihazýn wireless standartýný kendiniz belirleyebilirsiniz. Mesela 802.11 b Only seçilirse sadece bu teknolojideki cihazlar baðlanýr. Mixed seçili iken hem b hem de g standardýný destekleyen wireless kartlar 661HW-61 e baðlanýr.

ESSID kullandýgýnýz kablosuz aðý tanýmlamak için verilen bir isimdir.Bu isim default olarak ZyXEL gelir.Buraya istediðiniz baþka bir isim yazabilirsiniz.Bu ismin ortamdaki baþka bir aðda kullanýlmamasý önerilir.Sadece ayný ESSID deðerine sahip kullanýcýlar kablosuz aðýnýza giriþ yapabilirler.Hide ESSID özelliði sayesinde girmiþ oldugunuz bu deðerin ortamdaki baþka kullanýcýlar tarafýndan görülmesini engelleyebilirsiniz. Channel ID ile de haberleþmenin gerçekleþmesini istediðiniz kanalý seçebilirsiniz. RTS/CTS Threshold ve Fragmentation Treshold deðerlerinin default deðerlerde býrakýlmasý önerilir.

Web Encryption bölümünde router ile kullanýcý arasýndaki wireless haberleþmenin þifreli olarak yapýlmasýný saðlayan ayarlar bulunur.Router ile kullanýcý arasýndaki haberleþmenin þifreli olmasýný istiyorsanýz Enable seçeneði seçilir.Enable edildikten sonra aþaðýdaki Key kýsýmlarýna istediðiniz bir þifre girebilirsiniz. Bu baðdaþtýrýcý 64,128 ve 256 bit þifrelemeyi destekler.Haberleþmenin saðlanabilmesi için client tarafýndada bu þifrenin aynen girilmesi gerekmektedir.

Mac Filtreleme islemini asagidaki sekilde gerceklestirebilirsiniz

Wireless haberleþmedeki diðer bir güvenlik seçneði ise MAC adres tabanlýdýr.MAC adres bazýnda izin verme veya engelmeme yapabilirsiniz.Bu ayarlarý Wireless baþlýðý altýndali MAC Filter bölümünden aþaðýda görüldüðü gibi yapabilirsiniz.

MAC adres tabanlý filtreleme Active Yes yapýlarak aktif hale getirilir.Daha sonra Action kýsmýndan belirteceðiniz MAC adreslere izin verme ( Allow Association) veya engelleme (Deny Association) seçeneðini seçebilirsiniz.Örneðin 2 kiþiye aða baðlanma izni vermek istiyorsak Action kýsmýndan Allow Association u seçip bu kiþilerin MAC adreslerini de þekilde görüldüðü gibi tabloya yazmamýz gerekiyor.

Bir diðer güvenlik seçeneði ise 802.1x protokolüdür.Wireless menüsündeki 802.1x/WPA , Local User Database ve RADIUS baþlýklarý bu konu ile ilgilidir.Bu konu hakkýnda ayrýntýlý bilgiyi ürün kitapçýðýnda ulabilirsiniz.
   
Gönderen 2010-01-07 12:03 GMT  
Kıdem:
Mesajlar:
Kablosuz (Wireless) Adsl Modeme Þifre Koymak
merhaba arkadaþlar, ben ayný evde kardeþimle net i kullanýyorum, kardeþimin masaüstü bilgisayar kablolu modemle baðlý, bende laptopumla ondan kablolu olarak alýyorum neti, ancak birþeye takýldým benim laptop üzerinden baþkalarý wireless ile nete baðlanabilirmi? ben laptopumda þifreleme yapmam lazýmmý? eðer þifre koymam lazýmsa nasýl yaparým? laptop casper T6400, teþekkürler
   
Anahtar kelimeler: Kablosuz (Wireless) Adsl Modeme Þifre Koymak,, 2015 full indir, yeni sürümü indir, tek link indir, türkçe albüm indir, videolu anlatımı, programsız anlatım, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]