Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / / Yazýlým ve Program Ýndir | Download | / Nokia güvenlik kodu kýrma programý indir

Nokia güvenlik kodu kýrma programý indir


Nokia güvenlik kodu kýrma programý indir konusu Yazýlým ve Program Ýndir | Download | kategorite tartlmaktadr.
 Nokia güvenlik kodu kýrma programý indir
Gnderen 2010-02-16 03:36 GMT  
Mesajlar: 12617
Nokia güvenlik kodu kýrma programý indir
Arkadaþlar, Nokia 6300 telefonumun güvenlik kodunu deðiþtirmiþ ve her nasýlsa unutmuþtum. Ara ara ara ve sonunda koda zahmetsiz ve sorunsuz nasýl ulaþacaðýmý buldum. Diðer modellere uygulanabilir mi açýkçasý bilmiyorum, ayrýca daha önce bu model için çözümü gündeme getiren arkadaþ varsa ondan da özür dilerim. Bu durumda adminler lütfen bu threadi silsinler.
Maxicep.com - Nokia 6300 Güvenlik Kodunu Kendin Kýr
1. Telefonu kapatýn ve hafýza kartýný çýkarýn (ne olur ne olmaz)
2. Telefonu açýn, Bilgisayardan Nokia PC Suit'i çalýþtýrýn, Mini USB Kablosunu Bilgisayara ve Telefona Takýn, Telefondan Nokia Modunu seçin ve Nokia PC Suite proðramý ile rehberi, mesajlarý vs. bilgisayara yedekleyin (ne olur ne olmaz). Nokia PC Suite tamamen kapatýn.
3. USB Kablosunu telefondan çýkarýn.
4.Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz. linkinden NSS proðramýný indirin.
5. Zip'li dosyadan proðramý çýkarýn ve kurun, kurulum esnasýnda Next, Next ve Virtual USb Drive'ý seçin.
6. Masaüstündeki NSS kýsayolundan proðramý çalýþtýrýn.
7. USB Kablosunu telefona takýn ve yine Nokia modunu seçin.
8. Proðramýn ilk ekranýnda saðda üstte büyütme merceði var, fareyle üzerine gelince "Scan for new device" der, onu týklayýn ve cihazý bulsun.
9. "http://www.b-phreaks.co.uk/images/help/change_to_local.gif" resimde gördüðünüz menüden "Phone Info" denen düðmeye týklayarakda telefon aratýlabilir. Ne çýkacaðý önemli deðil.
10. Ayný menüden sað altta "Power Mode" bölümünden "local" seçeðini iþaretleyin ve hemen yanýndaki "Change" dümesine týklayýn.
11. "Change" düðmesine týkladýðýnýzda telefon resetlenecek ve açýldýðýnda ekranýnda "Local Mode" yazacak, dikkatli bakýn aydýnlatma yanmadýðý için yakýndan bakmalýsýnýz.
12. USB Kablosunu çýkarýn ve tekrar takýn, bir dakika içinde bilgisayar bi garip uyarý verecek kale almayýn kapayýn o uyarý menüsünü fakat uyarýya kadar sakin sakin bekleyin.
13. Yine bu "http://www.b-phreaks.co.uk/images/help/change_to_local.gif" linkteki resimde "Actions" baþlýðýnýn altýnda "Scan" düðmesi var onu týklayýn ve tekrar arama yapsýn.
14. Ayný resimde yada menüde sað altta "Fbus Info" sekmesinin yanýnda "Permanent Memory" yazan sekmeye týklayýn ve "Read" düðmesine basýn ve okuma bitene kadar bekleyin.
15. Þimdi "C:\Program Files\NSS\Backup\pm" klasörüne gidin ve orada sizin telefonunuzun IMEI numarasýyla baþlayan -benimki þöyleydi= 3598100113xxxxx.pm- dosyasýný Word'de açýn.
16. Dosyada köþeli parantezler içinde 1 den 500 e kadar baþlýklar var, kaydýrma çubuðu ile [308] nolu baþlýða gidin ve orada 5= gibi bir rakam arayýn bende sayfa 55'de çýktý, yani þöyleydi,
3=03
4=07
5=32323232323230000000
6=02
7=00
8=00
17. Ýþte buldunuz...
18. 32323232323230000000 rakam serisinde birinciden baþlayarak ve birer atlayarak üzerine çarpý koyun.
19. x2x2x2x2x2x2x2x0x0x0x0 gibi,
20. Sizin kodunuz 222222 ))
22. USB Kablosunu çýkarýn, NSS Proðramýný kaldýrýn vs vs.
Kolay gelsin...

Not: Mini USB Kablo her yerde üç beþ milyona var, bunu dert etmeyin...
   
Anahtar kelimeler: Nokia güvenlik kodu kýrma programý indir,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]