Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Cep Telefonlarý / Java / Symbian / N95 Bedava Navigasyon

N95 Bedava Navigasyon


N95 Bedava Navigasyon konusu Java / Symbian kategorite tartlmaktadr.
 N95 Bedava Navigasyon
Gnderen 2010-03-23 14:16 GMT  
Mesajlar: 4670
N95 Bedava Navigasyon


kusursuz çalýþýyor. Sadece istanbul Ýzmir Ankara gibi büyük þehirler deðil bütün türkiye en ufak detayýna kadar var N95 ve N95 8Gb olan arkadaþlara tavsiye ederim.

Garmin Mobile XT Gps Programý ve KurulumuYukarýdaki 3 dosyayý önce pc ye indiriyoruz.
Daha sonra telefonumuzu data kablomuzla veri aktarma modunda pc ye takýyoruz ve yukarýdaki sýrayla programlarý telefonumuza kuruyoruz.
Eðer kart okuyucunuz varsa bu iþlemi daha kolay yapabilirsiniz. Kart okuyucunuzu pc ye takýp kartýnýzý da yerleþtirdikten sonra yine ayný þekilde programlarý sýrasýyla kuruyoruz.
Programlarý kurma sýrasýnda exe dosyalarýna týkladýðýmýzda program otomatik olarak cihazýmýzý veya hafýza kartýmýzý buluyor cihazýmýzý/kartýmýzý seçtikten sonra yüklemeye baþlýyor. Biz sadece next diyoruz.
3 programý da yükleyince telefonumuzda Garmin programý kurulmuþ oluyor.
Daha sonra telefonumuzdan Garmin programýný açýyoruz. Öncelikle çýkan ekranda I agree diyoruz daha sonra select text language kýsmý çýkýyor. Buradan da sað okla Türkçe dilini buluyoruz. Ve sonraki diyoruz.
Bu bölümde ses dilini seç penceresi çýkýyor ve ayný þekilde sað okla Türkçe&񗝉yi buluyoruz. Tekrar sonraki diyoruz.
Bu defa karþýmýza birim seç kýsmý çýkýyor bu bölümde direk sonraki diyoruz.
Yeni açýlan pencerede tamam&񗝉a basýyoruz.
Karþýmýza sözleþme þartlarý çýkýyor buna da kabul diyorum diyoruz. Ve program açýlýyor.
Program acýlýnca ayarlar yazan yerde hakkýnda bölümüne giriyoruz ve orda card id mizi bir yere not
ediyoruz.


key*gen
key*gene kart id mizi yazýyoruz ve city of north america nt 2008 yazan yeri city navigator europe nt v9 yaparak generate yazan yerlere týklýyoruz.
Simdi program bize iki tane kod veriyor. Bu kodlardan üstteki kodu bir notpade kopyalayýp notpadin ismini SW.UNL alttaki kodu baþka býr notpade yapýþtýrýp bu notpadinde adýný GMAPSUPP.UNL yapýyoruz.
Programdan exit ile cýkýyoruz ve tekrar telefonu veri aktarým modunda pc ye baðlýyoruz veya hafýza kartýmýzý pc ye takýyoruz kart okuyucu ile. Ýsimlerini deðiþtirdiðimiz notpad dosyalarýný hafýza kartýmýzýn içindeki Garmin klasorünün içine yapýstýrýyoruz.
Simdi sýra Türkiye haritasýný yüklemekte. Türkiye haritasýný da indiriyoruz ve direk hafýza kartýmýzdaki Garmin klasörünün içine atýyoruz.
Türkiye haritasýný ve programýn key*genini aþaðýdaki linkten indirebilirsiniz:

En son olarak programa dahili gps&񗝉i göstermemiz kalýyor. Bunun için programý açýyoruz. Ayarlardan sistemin içinde uzak gps yazan yere gidiyoruz. Orada dahili gps i seçip (ekli gps) tamama basýyoruz. Böylece elimizde son derece güncel bir gps harita programýmýz oluyor.
Anlattýklarýmý harfiyen yerine getirirseniz son derece kullanýþlý bu programý bütün özellikleriyle kullanabilirsiniz.
#23906 2010-03-22 22:43 GMT 88.232.26.164 - Quick Ban Alýntý Düzenle Sil:[x]
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

NetSarang Xmanager Enterprise þirket sürümü olan program, kullanýcýlarýn uzaktan server sistemini kontrol etmesine imkan saðlar. Uzaktan uygulamalarý çalýþtýrabilir ve çeþitli eylemler yapabilirsiniz.


DOWNLOAD

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.#23906 2010-03-22 22:43 GMT 88.232.26.164 - Quick Ban Alýntý Düzenle Sil:[x]
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

NetSarang Xmanager Enterprise þirket sürümü olan program, kullanýcýlarýn uzaktan server sistemini kontrol etmesine imkan saðlar. Uzaktan uygulamalarý çalýþtýrabilir ve çeþitli eylemler yapabilirsiniz.


DOWNLOAD

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
   
Gnderen 2010-04-11 22:27 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
N95 Bedava Navigasyon
çok saol
   
Gnderen 2011-02-23 23:06 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
N95 Bedava Navigasyon
java varmý
   
Etiketler: n95 bedava navigasyon
Anahtar kelimeler: N95 Bedava Navigasyon,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]