Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Bilgisayar ve Elektronik / Resimli Program Anlatým / Wireless Að Kurma Resimli Anlatým

Wireless Að Kurma Resimli Anlatým


Wireless Að Kurma Resimli Anlatým konusu Resimli Program Anlatým kategorite tartlmaktadr.
 Wireless Að Kurma Resimli Anlatým
Gnderen 2010-03-24 07:37 GMT  
Mesajlar: 12617
Wireless Að Kurma Resimli Anlatým
Öncelikle wireless modemimizi sistemimize tanýtýyoruz.

Eðer Intel Pro/Set modem kullanýyorsak muhtemelen kendi yazýlýmýný da yüklüyordur. Bunu deaktif etmek genelde iyi bir çözüm olabilir. Deaktif etmek için Baþlat, Að Baðlantýlarým, Að Baðlantýlarýný Görüntüle deyip Kablosuz Að Baðlantýsýna sað týklýyoruz ve Özellikler diyoruz. Karþýmýza gelen pencerede Kablosuz Aðlar sekmesine týklýyor ve Kablosuz að ayarlarýmý yapýlandýrmak için Windowsu kullan kutusunu iþaretliyoruz.

Resim 1 :Bunu dedikten sonra hemen altta Yeðlenen Aðlar kýsmýndaki Ekle butonuna basýyoruz. Karþýmýza gelen pencerede Að Adý (SSID) kýsmýna herhangibir isim veriyoruz. Að Kimlik Doðrulamasý kýsmýný Açýk ve Veri Þifreleme kýsmýný WEP yapýyoruz. Son olarak Anahtar benim için otomatik saðlandý kutusunu iþaretliyoruz.

Resim 2 :Tamam dediðimizde benim ADHOC11 olarak isimlendirdiðim baðlantý text alanýnda görülüyor olmalý.

Resim 3 :Burada yukarýda bahsettiðim adhoc kelimesine deðinelim. Ayný pencerede iken sað en altta Geliþmiþ sekmesine týklýyoruz. Karþýmýza üç radio butonlu ve bir checkboxlý alan geliyor. Burada bizim seçmemiz gereken üçüncü düðme yani Sadece bilgisayardan Bilgisayara Aðlar kýsmý. Ýngilizce XPde burada parentez içinde (ad hoc) yazmakta. Bu sihirli kelime aslýnda.

Resim 4 :Gene hemen ayný pencerede (Kablosuz Aðlar sekmesi) Kablosuz Aðlarý Görüntüle butonuna basýyoruz. Karþýmýza kablosuz aðlarýn gösterileceði kýsým geliyor.

Resim 5 :Burada sol taraftan Ev veya küçük ofis için kablosuz að kur baðlantýsýna basýyoruz. Karþýmýza gelen ilk pencereye Ýleri dedikten sonra gelen pencereden Yeni Bir Að kur düðmesini seçiyor ve Ýleri diyoruz.
neden

Resim 6 :Sonraki pencerede SSID kýsmýna herhangibirþey yazýyoruz. Að Anahtarýný Otomatik Ata sekmesini seçiyoruz ve ileri diyoruz.

Resim 7 :Sonraki pencerede Bir aðý el ile kur düðmesini seçiyoruz ve Ýleri diyoruz.

Resim 8 :Son pencerede Að ayarlarýný yazdýr diyoruz. Burada Að Anahtarý (WEP/WPA Anahtarý) kýsmýný not ediyoruz.
Son deyip iþlemi sonlandýrýyoruz.Bundan sonrasý basit. Diðer PClerde de Kablosuz Að baðlantýlarýný görünteleyip yeni að kur diyecek ve not ettiðimiz WEP/WPA anahtarýný hepsini tek tek gireceðiz. Sonra baðlantýyý görecek ve týklayýp sað alt köþeden baðlan diyeceðiz.Herþey yolunda giderse þöyle birþeyi göreceðiz son tahlilde :

Resim 9 :Resim 10 :Bu Makale teknopaylasim.net için yazýlmýþtýr. lütfen kaynak linki belirtin
   
Anahtar kelimeler: Wireless Að Kurma Resimli Anlatým,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]