Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / / Oyun Ýndir | Download | / Scrabble Türkçe

Scrabble Türkçe


Scrabble Türkçe konusu Oyun Ýndir | Download | kategorite tartlmaktadr.
 Scrabble Türkçe
12 »
Gnderen 2008-10-29 12:45 GMT  
Mesajlar: 4670
Scrabble Türkçe


RapidShare Download:

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.Rar PassWord: www.troyuncu.net


Açýklama: Bildiðimiz Scrabble'ýn Türkçe yama yapýlarak sürülmüþ oyunudur. Oyunda tabii ki Türkçe kelimeler var. Kelima haznesi oldukça geniþ. Ayrýca sizde oyun içerisinde yeni kelimeler ekliyerek kendinize göre deðiþtirebilirsiniz. Henüz yenme fýrsatý bulamadým. Ama siz denerseniz yenebilirsiniz smile.gif


Kurulum: Önce oyunu kurun.
Ardýndan CrissCross2.reg dosyasýný çalýþtýrýp evet'i diyin.
Sonra Türkçe yamadaki dosyalarý belirtilen kalasörlere kopyalayýn.
Oyuna isterseni olmayan kelimeleri siz de ekleyebilirsiniz.

Ýlk olarak linke týklayarak oyunu indiriniz.
Daha sonra indirdiðinizz RaR klasörüne sað týklayýn ve "Buraya Çýkart " deyin.Sürenin dolmasýný bekleyin.
Daha sonra oluþan " scrabble " adlý klasöre girin.
Klasör içindeki " cc2setup " adlý dosyayý çalýþtýrýn.
Next butonuna ve ardýndan da Ýnstall butonuna basarak kurulumu gerçekleþtirin.
Ardýndan az önceki " scrabble " adlý klasördeki CrissCross2.reg dosyasýný çalýþtýrýp "evet " diyin.


Eðer oyunu Türkçe'leþtirmek isterseniz aþaðýdaki adýmlarý yapýnýz:

Oyunu Türkçe'leþtirmek için önce yukarýdaki adýmlarý doðru bir þekilde gerçekleþtirip oyunu kurun.
Daha sonra " scrabble " Adlý klasöre tekrar girin.
" turkce_yama_criss_cross2 " adlý RaR klasörüne sað týklayýp " Buraya Çýkart "deyin.Sürenin dolmasýný bekleyin.
Daha sonra oluþan iki RaR klasörü daha göreceksiniz.
Þimdi ilk olarak " Classic klasörünün içine kopyalayýn" adlý RaR klasörüne sað týklayýp " Buraya Çýkart " deyin.Sürenin dolmasýný bekleyin.
Daha sonra orada " Classic " adlý bir klasör oluþacak.O klasöre girin ve içindekilerin hepsini seçin (Düzen menüsünden Tümünü Seç e týklayýn) mause unuzun sað clickiyle týklayýn ve " Kopyala " ya basýn.
Sonra oyunu kurduðunuz dizine gidin.(Oyun kurulumunda bunu deðiþtirmediyseniz Bilgisayarým>C:\Program Files\CrissCross2 buraya girin.)
Daha sonra orada Classic adlý klasör olacak oraya girin ve boþ alanda sað týklayýp "Yapýþtýr" Deyin.Ayný dosyalardan var deðiþtirilsin mi diye sorarsa Tümüne Evet deyin.
Daha sonra tekrar " scrabble " klasörüne dönün oradaki " Classic " adlý klasörü silin.
Sonra " data klasörünün içine kopyalayýn " adlý RaR klasörüne sað týklayýp " Buraya Çýkart" deyin.
9 adet dosya çýkacak bu dosyalarý seçerek sað týklayýn ve " Kopyala " deyin.Dosyalarýn hepsini seçmek için CTRL ye basýlý tutun ve farenizin sol Tik'iyle dosyalara birer kere týklayýp mavi hale getirin.Daha sonra Seçtiklerinizin herhangi birisinin üstünde Sað týklayýp " Kopyala " deyin.Ancak unutmayýn 9 dosyanýn hepsini de seçmelisiniz.

Son iþlem olarak Bilgisayarým>C:\Program Files\CrissCross2 klasörüne ulaþýn.
Sonra oradaki " Data " adlý klasöre girin ve boþ bir alanda sað týklayýp "Yapýþtýr " deyin.
Ayný dosyadan var deðiþtirilsin mi diye sorarsa Tümüne evet i týklayýn.
Ýþte bu kadar daha sonra Masaüstünüzdeki oyuun simgesine týklayarak oyunu Türkçe oynayabilirsiniz...
   
Gnderen 2008-12-18 13:43 GMT  
Mesajlar: 4
Scrabble Türkçe
indirmem hata veriyor yardým edermisiniz..
   
Gnderen 2008-12-18 14:37 GMT  
Mesajlar: 4
Scrabble Türkçe
ben indirdim ama kuruluma þifre istiyor þifre nedeir yardým ederseniz sevinirim...
   
Gnderen 2008-12-18 15:02 GMT  
Mesajlar: 4670
Scrabble Türkçe
kurulumda derken rar þifresimi istiyor eðer rar þifresi istiyor ise yukarýda yazýyor
   
Gnderen 2008-12-20 06:40 GMT  
Mesajlar: 4
Scrabble Türkçe
! C:\Documents and Settings\nuray\Desktop\scrabble.rar: scrabble\cc2setup.exe þifreli dosyasýnda CRC hatasý (yanlýþ parola ?)
! C:\Documents and Settings\nuray\Desktop\scrabble.rar: Tanýmlanamayan arþiv sonu
! "C:\DOCUME~1\nuray\LOCALS~1\Temp\Rar$EX19.375\scrabble\cc2setup.exe" çalýþtýrýlamýyorþifre : Rar PassWord: www.troyuncu.net bu deðilmi ..bu yazýnca yukardaki hata msejý geliyor..

yaredým edin ...
   
Gnderen 2008-12-20 07:19 GMT  
Mesajlar: 1
Scrabble Türkçe
PREMÝER MARKA MP3 UM VAR FORMAT ÝSTIYOR NASÝL YAPACAM
   
Gnderen 2008-12-22 07:45 GMT  
Mesajlar: 4
Scrabble Türkçe
ya kýzým istiyor ne olur bir yardom edin bana yükleyim þunu ..
   
Gnderen 2008-12-22 07:52 GMT  
Mesajlar: 4670
Scrabble Türkçe
Alnt
Linkleri grebilmek YE olmalsnz. prenses :
ya kýzým istiyor ne olur bir yardom edin bana yükleyim þunu ..ilk önce buradaki adrese týklayýp free butonuna basýn sonra 30 sn bekledikten sonra download resmi çýkýcak ona týklayýp indirin indirdiðiniz dosyayý açtýðýnýzda sizden rar pass isticek oraya troyuncu.net yazýn ve sonra exe dosyasýna týklayýp next next butonlarýna týklayýp oyunu kurabilirsiniz..
   
Gnderen 2009-01-04 18:09 GMT  
Mesajlar: 1
Scrabble Türkçe
türkçe yamanýn rar halini çift týklýyorum kopyalayýn diye bir dosya gösteriyor ama öyle bir dosya yok. Ne yapmalýyým?
   
Gnderen 2009-01-04 19:03 GMT  
Mesajlar: 421
Scrabble Türkçe
Ýlk olarak linke týklayarak oyunu indiriniz.
Daha sonra indirdiðinizz RaR klasörüne sað týklayýn ve "Buraya Çýkart " deyin.Sürenin dolmasýný bekleyin.
Daha sonra oluþan " scrabble " adlý klasöre girin.
Klasör içindeki " cc2setup " adlý dosyayý çalýþtýrýn.
Next butonuna ve ardýndan da Ýnstall butonuna basarak kurulumu gerçekleþtirin.
Ardýndan az önceki " scrabble " adlý klasördeki CrissCross2.reg dosyasýný çalýþtýrýp "evet " diyin.


Eðer oyunu Türkçe'leþtirmek isterseniz aþaðýdaki adýmlarý yapýnýz:

Oyunu Türkçe'leþtirmek için önce yukarýdaki adýmlarý doðru bir þekilde gerçekleþtirip oyunu kurun.
Daha sonra " scrabble " Adlý klasöre tekrar girin.
" turkce_yama_criss_cross2 " adlý RaR klasörüne sað týklayýp " Buraya Çýkart "deyin.Sürenin dolmasýný bekleyin.
Daha sonra oluþan iki RaR klasörü daha göreceksiniz.
Þimdi ilk olarak " Classic klasörünün içine kopyalayýn" adlý RaR klasörüne sað týklayýp " Buraya Çýkart " deyin.Sürenin dolmasýný bekleyin.
Daha sonra orada " Classic " adlý bir klasör oluþacak.O klasöre girin ve içindekilerin hepsini seçin (Düzen menüsünden Tümünü Seç e týklayýn) mause unuzun sað clickiyle týklayýn ve " Kopyala " ya basýn.
Sonra oyunu kurduðunuz dizine gidin.(Oyun kurulumunda bunu deðiþtirmediyseniz Bilgisayarým>C:\Program Files\CrissCross2 buraya girin.)
Daha sonra orada Classic adlý klasör olacak oraya girin ve boþ alanda sað týklayýp "Yapýþtýr" Deyin.Ayný dosyalardan var deðiþtirilsin mi diye sorarsa Tümüne Evet deyin.
Daha sonra tekrar " scrabble " klasörüne dönün oradaki " Classic " adlý klasörü silin.
Sonra " data klasörünün içine kopyalayýn " adlý RaR klasörüne sað týklayýp " Buraya Çýkart" deyin.
9 adet dosya çýkacak bu dosyalarý seçerek sað týklayýn ve " Kopyala " deyin.Dosyalarýn hepsini seçmek için CTRL ye basýlý tutun ve farenizin sol Tik'iyle dosyalara birer kere týklayýp mavi hale getirin.Daha sonra Seçtiklerinizin herhangi birisinin üstünde Sað týklayýp " Kopyala " deyin.Ancak unutmayýn 9 dosyanýn hepsini de seçmelisiniz.

Son iþlem olarak Bilgisayarým>C:\Program Files\CrissCross2 klasörüne ulaþýn.
Sonra oradaki " Data " adlý klasöre girin ve boþ bir alanda sað týklayýp "Yapýþtýr " deyin.
Ayný dosyadan var deðiþtirilsin mi diye sorarsa Tümüne evet i týklayýn.
Ýþte bu kadar daha sonra Masaüstünüzdeki oyuun simgesine týklayarak oyunu Türkçe oynayabilirsiniz...
   
Gnderen 2009-01-28 12:59 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Scrabble Türkçe
ya ben bastým linke ama paralý bi site gelio karþýma napçam yardýýýým edin!!!
   
Gnderen 2009-01-28 20:50 GMT  
Mesajlar: 421
Scrabble Türkçe
Linke týkla free user butonuna týkla sonra 60 saniye bekle download butonuna týkla..
   
Gnderen 2009-01-29 10:33 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Scrabble Türkçe
T.y
   
Gnderen 2009-01-29 17:43 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Scrabble Türkçe
saðol
   
Gnderen 2010-01-04 11:28 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Scrabble Türkçe
eline saðlýk
   
12 »
Etiketler: scrabble trke
Anahtar kelimeler: Scrabble Türkçe,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]