Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / / Yazýlým ve Program Ýndir | Download | / Telefonda Hafýza Kartý þifresi Kýrma %100

Telefonda Hafýza Kartý þifresi Kýrma %100


Telefonda Hafýza Kartý þifresi Kýrma %100 konusu Yazýlým ve Program Ýndir | Download | kategorite tartlmaktadr.
 Telefonda Hafýza Kartý þifresi Kýrma %100
Gnderen 2010-05-29 17:53 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Telefonda Hafýza Kartý þifresi Kýrma %100
Öncelikle belirteyim Cep telefonlarý bölümünde uygun forum bulamadým.O yüzden buraya yazdým..

Biraz Ýlkel Ama Gerçektende Ýþe yarýyor
Hafýza kartý 100%100 çözüm denenmiþtir

Þifre kýrmak için 6630 veya 6680 olmasý gerekir...

2 Þekilde çözme Metodu var..Aslýnda Ýkiside Ayný Þey Ama Genede Yazalým..bazý Arkadaþlarýmýz Zorluk çekmesin die..

1.Kilitli Hafýza kartýný 6630 tak
Ve kartý biçimlendir
Hepsi bu kadar þu anda
Küçük hafýza kartlarýný
Çözebilirsiniz fakat bir
6630'un içini açýk kapak sivicini
Kilitli tutarsanýz büyük hafýza
Kartlarýnýda çözebilirsiniz

2.Telefonu açýp pin kodunu giriyorsunuz
Telefon açýldýktan sonra þifreli kartý takýp kapagý kapatýyorsunuz
Kapaðý kapatmadýðýnýz taktirde kartý tanýmaz zaten
Kapagý kapatýr kapatmaz þifre isticek iptal dedikten
Sona hafýza kartý bölümüne girip hafýza kartýný biçimlendir
Diyorsunuz ve biçimlendirme baþlýyor iþlem
Bittikten sonra karttaki þifre kalkýyor..
   
Anahtar kelimeler: Telefonda Hafýza Kartý þifresi Kýrma %100,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]