Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / / Portable - Taþýnabilir / Video Çekme Programý

Video Çekme Programý


Video Çekme Programý konusu Portable - Taþýnabilir kategorite tartlmaktadr.
 Video Çekme Programý
Gnderen 2008-11-08 08:48 GMT  
Mesajlar: 179
Video Çekme Programý


Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Video Çekme Programý
   
Gnderen 2008-12-11 17:41 GMT  
Mesajlar: 1
Video Çekme Programý
ARKADASLAR ZÝP ÞÝFRESÝNE YAZARSANIZ SEVINIRIM
   
Gnderen 2008-12-30 14:15 GMT  
Mesajlar: 1
Video Çekme Programý
slm arkadaþlar zip þifresini yazsanýn güzel olacak
elinize saglýk
   
Gnderen 2009-01-15 07:29 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Video Çekme Programý
þifresi ney
   
Gnderen 2009-01-26 10:30 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Video Çekme Programý
þifresi ney yha
   
Gnderen 2009-02-03 16:03 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Video Çekme Programý
arkadas sifresi neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Flood Aralýðý 8 dakika

ARKADASLAR SÝFREYÝ BÝLMÝORSSANIZ...Winrar Þifresi : webarsiv.com


Arkadaþlar bu winrar öyle bildiginiz winRar degil bu modifiye edilmiþ þekli nasýl derseniz.Mesela rar þifresini bilmiyosunuz telaþ yok winrar'ýn içine modifiye edilmiþ password bulucu bu iþi hallediyo.Ýndirdiginiz rar dosyasý arýzamý veriyo telaþ yok Winrar'ýn içine modifiye edilmiþ tamir aracý hemen onarýyo dosyayý.Yani kýsacasý dostlar anlatmakla bitmez fazla lafada gerek yok buyrun indirin kullanýn

Program aþagýdaki modifiyeleri içeriyor


+WinRAR Gold Plus Extras
+RAR Password Craker v4.11
+Advanced Archive Password Recovery2.20
+CabPack1.4
+UHARC 0.4 BETA GUI v2.0 for WinXP
+Advanced Zip air1.6
bidaha þifre kýrmaya son bu program winrarý uçuracak

Burdan indir (dosyam.net)

Programý kurduktan sonra seçenekler kýsmýndan language seçeneðini türkçeye çeviriyoruz

Þifresini çözeceðimiz dosyayý seçip hangi koþullarda aranacaðýný seçiyoruz.
Ben *rar þifresini ckl yaptým bu yüzden küçük harf seçeneðini seçiyorum ve sýralý aramayý seçiyorum...

Uzunluk bölümünden þifrenin kaç karater olduðunu biliyorsak yada hangi uzunluklar arasýnda olduðunu biliyorsak benim þifre ckl olduðu için 3 þifre uzunluðunu seçiyorum...

Sözlük bölümü Sözlüksel aramayý seçersek aktif oluyor

Arama tipinden sade-yazý yý seçersek sade yazý bölümü aktif olur ben bu bölümü es geçiyorum...
Otamatik yedekleme bölümünden de nereye kaydedeceðimizi seçiyoruz...

Þifreyi bulmaya baþlamadan önce bir ölçümliyelim...


Ölçümlemeden gerekli bilgilere ulaþtýktan sora þifreyi bulmak için ve taramayý baþlatýyoruz
Ve þifreyi bulmasýný bekliyoruz..

Ve iþte þifremiz


Arkadaþlar eðer þifre bulmak istiyorsanýz karakter sayýsýnýn yani uzunluðunun kýsa olmasý þifreyi bulmanýzý kolaylaþtýrýr yada þifrenin sadece bi kýsmýný hatýrlamýyorsak kullanmalýyýz yoksa baya bi süremizi vermemiz gerekir çünkü sýrayla þifreleri denediði için uzun bir süre geçebilir tabi benim yaptýðým örnek 3 harfli olduðu için 2 dakikada buldu
__________________

doLunay hep yalnýz, karanlýkta, uzakta, soðuk, çoðu zaman kayýpKalem kec-dil, mürekkeb rû-siyeh,kaðýt dü-rû bilmem,
Kimi etsem o þûha arz-ý hâlim yazmada mahrem.Kalem eðri dilli, mürekkep siyah yüzlü, kâðýt ikiyüzlü!

Þimdi kalkýp arzuhalimi yazmaya kimi mahrem kýlayým?

Flood Aralýðý 4 dakika

Arkadaslar o link bozuk alýn Bu Link ÇAlIÞIYOR...http://uploaded.to/?id=kfazeu
   
Gnderen 2009-02-09 12:41 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Video Çekme Programý
arkadaslar walla sað olun bu program gerçektende süper wallla yha walla benm görev çubuðum dom-nuyor arada bi týkanýklýk yapo
bilen warmý yha walla bunu gerçekten bilen warsa beni eklesin þimdiden tþkrler
   
Gnderen 2009-02-10 00:15 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Video Çekme Programý
arkdaþlar indirdim ama winrar þire hatasý veriyor bir ilgilenirseniz sevinirim :d tþk paylaþým için
   
Gnderen 2009-04-26 08:15 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Video Çekme Programý
arkadaþlar winrar þifresi ney !!!!!!

Flood Aralýðý 1 dakika

winrar þifresini bulamýyorum bi yardýmcý oluverseniz çok sevinirim arkadaþlar ibnelik yapmayýn ;)
   
Gnderen 2009-04-26 10:15 GMT  
Mesajlar: 1573
Video Çekme Programý
Arkadaþlar rar þifresi yazýyorya

rar pass : webarsiv.com
   
Gnderen 2010-03-06 20:36 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Video Çekme Programý
eline saðlýk
   
Gnderen 2011-02-16 17:45 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Video Çekme Programý
çok saol kardeþ
   
Gnderen 2011-02-16 21:42 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Video Çekme Programý
elinize emeðinize saðlýk
   
Etiketler: video ekme program
Anahtar kelimeler: Video Çekme Programý,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]