Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / / Dizi Ýndir | Download | / Avatar: Son Hava Bükücü| Sezon 1-2-3| Tr

Avatar: Son Hava Bükücü| Sezon 1-2-3| Tr


Avatar: Son Hava Bükücü| Sezon 1-2-3| Tr konusu Dizi Ýndir | Download | kategorite tartlmaktadr.
 Avatar: Son Hava Bükücü| Sezon 1-2-3| Tr
Gnderen 2010-09-05 19:32 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Avatar: Son Hava Bükücü| Sezon 1-2-3| Tr
Avatar Son Hava Bükücü | Avatar "The Last Airbender"| Sezon 1-2-3| Türkçe Dublajavatar: son hava bükücü, kurgu dolu bir dünyada geçiyor. Ýnsanoðluna ev sahipliði yapan bu dünyada ayrýca fantastik hayvanlar ve doðaüstü ruhlar buluyor. bu ruhlar; hava, su, toprak ve ateþten oluþuyor. ayný zamanda insanoðlu 4 ýrka ayrýlmýþtýr. hava göcebeleri, ateþ ulusu, toprak krallýðý, su kabilesidir. her ýrkta "bükücü" adý verilen özel insanlar kendi elementlerini kontrol etme yeteneðine sahiptir. bu bükme stileri özel dövüþ sanatlari ile birleþir.

4 doðaüstü ruhuda yönetebilen tek usta, avatardýr. zamanýnda dünyada dengeyi saðlayan kisi, birden bire ortadan yok olur, ve ateþ ulusu savaþ ilan eder. kendisine karþý gelebilecek tüm kabilelere saldýrýp, yokeder. Ateþ Ulusu, avatarýn yokluðunda tüm dünyaya tek baþýna hükmetmeye karar verir. tüm ulus inançlýdýr ve avatarýn dönüþünü bekler. Ateþ Ulusu için zafere az kalmýþken, su kabilesi cývarlarýnda bir buz kütlesinin içinde birileri vardýr. Ýki kardeþ -katara, sokka- onu o buz kitlesinin içinden kurtarýrlar. Kurtardýklarý kiþinin bükücü tekniðindende anlaþýldýðý gibi kendisi hava bükmektedir. Ve bekleyiþ sona erer. Avatar döndüðü zaman tüm kötülükleri giderip, dünyada yeniden barýþý saðlayacaðýna inanýyorlar.

kitap 1:Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

kitap 2:
Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

kitap 3:Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.


not: avi formatýndadýr...

   
Etiketler: avatar son hava bkc sezon 1 2 3
Anahtar kelimeler: Avatar: Son Hava Bükücü| Sezon 1-2-3| Tr,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]