Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Bilgisayar ve Elektronik / Windows Vista All / Windows 7 Cmd Kodlarý Ýçeri ;)

Windows 7 Cmd Kodlarý Ýçeri ;)


Windows 7 Cmd Kodlarý Ýçeri ;) konusu Windows Vista All kategorite tartlmaktadr.
 Windows 7 Cmd Kodlarý Ýçeri ;)
Gnderen 2010-11-04 00:07 GMT  
Mesajlar: 12617
Windows 7 Cmd Kodlarý Ýçeri ;)
cccYeni Yeni Öðrenmeye Baþlayan Arklarýmýz Ýçin.
calc.exe Hesap makinesini açar.
diskmgmt.msc Disk yönetimini açar.
devmgmt.msc Aygýt yöneticisini açar.
dfrg.msc Disk birleþtiriciyi açar.
eudcedit.exe Karakter imal edebilirsiniz.
appwiz.cpl Program ekle kaldýrý açar.
access.cpl Eriþebilirlik seçeneklerini açar.
accwiz.exe Eriþebilirlik sihirbazýný açar.
desk.cpl Görüntü özelliklerini açar.
eventvwr.exe Olay görüntüleyicisini açar.
freecell.exe Ýskambil oyununu açar.
fsmgmt.msc Paylaþýlan klasörler menüsünü açar.
hdwwiz.cpl Donaným ekleme sihirbazýný açar.
iexpress.exe Setup programýný açar.
inetcpl.cpl Ýnternet özelliklerini açar.
intl.cpl Bölge ve dil ayarlarýný açar.
joy.cpl Oyun kontrollerini açar.
magnify.exe Büyüteçi açar.
main.cpl Fare özelliklerini açar.
mmsys.cpl Ses ayarlarýný açar.
mspaint.exe Paint programýný açar.
narrator.exe Ýngilizce ekran okuyucusunu açar.
ntbackup.exe Yedekleme sihirbazýný açar.
nusrmgr.cpl Kullanýcý hesaplarýný açar.
osk.exe Ekran klavyesi açar.
telnet.exe Telnet&񗝉i açar.
spider.exe Kaðýt oyunu açar.
gpedit.msc Grup poliçesi açar.
msconfig.exe Sistem ayarlarýný açar.
verifier.exe Sürücü monitörünü açar.
drwtsn32.exe Sorun tanýma aracýný açar.
dxdiag.exe DirectX sürümünüzü öðrenmenizi saðlar.
mobsync.exe Senkronizasyon saðlar.
mplay32.exe Media Player&񗝉ýn çok basit bir halini açar.
odbcad32.exe Database iþleme saðlar.
packager.exe Obje paketleyiciyi açar.
perfmon.exe Sistem monitörünü açar.
progman.exe Masaüstü yöneticisini açar.
rasphone.exe Eriþim defterini açar.
shrpubw.exe Network paylaþýmý bilgisini açar.
sigverif.exe Ýmza denetleyicisini açar.
sysedit.exe Sistem yöneticisini açar.
syskey.exe Þifre databaseini açar.
sndrec32.exe Ses kaydedicisini açar.
timedate.cpl Tarih ayarlama penceresini açar.
tourstart.exe Windows XP turu baþlatýr.
winchat.exe Windows içinde bulunan chat programýný açar.
winmine.exe Mayýn Tarlasý oyununu açar.
write.exe WordPad&񗝉i açar.
wupdmgr.exe Windows güncelleþtirme penceresini açar.
explorer.exe Windows Gezgini&񗝉ni açar.
powercfg.cpl Güç seçeneklerini açar.
rasphone.exe Að baðlantýlarýný açar.
regedt32.exe Windows Kayýt Düzenleyicisi&񗝉ni açar.
regedit.exe Windows Kayýt Düzenleyicisi&񗝉ni açar.
sndvol32.exe Ses ayarlarýný yapmanýzý saðlar.
notepad.exe Not defterini açar.
taskmgr.exe Görev yöneticisini açar
compmgmt.msc Bilgisayar yönetimini açar.
clipbrd.exe Pano iþlemcisini açar.
cleanmgr.exe Disk temizleyiciyi açar.
ciadv.msc Dizin yöneticisini açar.
charmap.exe Karakterleri ayarlamanýzý saðlar

control userpasswords2
control userpassword
control
control keymgr.dll
acilan pencerede en ust sirada sifrenin otomatik acilmasini saglayan ek var. ilaveten burayi kullanarak msn deki birikmis kullanici adlarinida silebilirsiniz.
sysdm.cpl system ayarlari
oobe/msoobe /a windows anahtari

control...Control Panel
appwiz.cpl....Add/Remove Programs
desk.cpl......Display Properties
hdwwiz.cpl....Add Hardware Control Panel Applet
inetcpl.cpl...Internet Control Panel
main.cpl......Mouse Properties
mmsys.cpl.....Sound and Audio
powercfg.cpl..Power Options
sysdm.cpl.....System Properties
timedate.cpl..Time and Date Properties
wuaucpl.cpl...Automatic Updates Control Panel

Önemli sistem araçlarý için kýsayollar oluþturun. Söz konusu sistem araçlarýnýn tümü Normalde "C:\\WINDOWS dizini içerisinde yer alan SYSTEM32 klasöründe bulunur. Buradaki dosyalarýn hangi araçlarý temsil ettiklerini aþaðýdaki listeden öðrenebilirsiniz.

Dosya Adý Sistem Aracý
wscui.cpl Windows XP Güvenlik Duvarý
comexp.msc Bileþen Hizmetleri
regedit.exe Kayýt Defteri Düzenleyicisi
cleanmgr.exe Disk Temizleme
compmgmt.msc Bilgisayar Yönetimi
certmgr.msc Sertifikalar
devmgmt.msc Aygýt Yöneticisi
eventvwr.msc Olay Görüntüleyicisi
gpedit.msc Grup ilkesi
ntmsmgr.msc Çýkarýlabilir Depolama Birimi
services.msc Hizmetler
cmd.exe Dos Komut Satýrý
taskmgr.exe Windows Görev Yöneticisi
dxdiag.exe DirectX Taný Aracý
diskmgmt.msc Disk Yönetimi
ciadv.msc Dizin Oluþturma Hizmeti
dfrg.msc Disk Birleþtiricisi
fsmgmt.msc Paylaþýlan Klasörler
lusrmgr.msc Yerel Kullanýcýlar ve Gruplar
perfmon.msc Performans
secpol.msc Yerel Güvenlik ilkesi
Sistem araçlarýna hýzlý eriþim:
narrator.exe:Sesli okuyucu.
logon.exe : Windows kýsa kapan aç.
eudcedit.exe:Yazý karakteri oluþturucusu
nslookup.exe:Gerçek baðlantý kurduðunuz yerin IP adresini bulun.
shrpubw.exe:Paylaþýlan klasör oluþturmak için.
syskey.exe:Windows þifreleme (not þifreyi bir kez girerseniz bir daha devre dýþý býrakamazsýnýz)
C:\\WINDOWS\\system32\\tsshutdn.exe:Sistemi 60 saniyede kapatýr.
C:\\WINDOWS\\system32\\webfldrs:Sistemdeki diyaloglarý siler kurar.
C:\\WINDOWS\\system32\\attrib.exe:Sistemdeki .dll .exe .inf vs. uzantýlý dosyalarý listeler.
C:\\WINDOWS\\Help\\Tours\\mmTour\\tour.exe: Tanýtým Animasyonu.
Ýstediðiniz EXE dosyalarýna ait kýsayollarý masaüstünde rahatlýkla oluþturabilirsiniz
   
Etiketler: windows cmd kodlar eri
Anahtar kelimeler: Windows 7 Cmd Kodlarý Ýçeri ;),, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]