Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Her Telden Karýþýk Konu / Bunlarý Biliyormuydunuz? / Faceden Video Ýndirmek Faceden Direk Video Ýndirme

Faceden Video Ýndirmek Faceden Direk Video Ýndirme


Faceden Video Ýndirmek Faceden Direk Video Ýndirme konusu Bunlarý Biliyormuydunuz? kategorite tartlmaktadr.
 Faceden Video Ýndirmek Faceden Direk Video Ýndirme
Gnderen 2011-03-04 03:36 GMT  
Mesajlar: 12617
Faceden Video Ýndirmek Faceden Direk Video Ýndirme
Mozilla Firefox kullanarak kullanýcý Scriptlerinin çalýþmasýný saðlayan Greasemonkey Eklentisiyle hazýrladýðýmýz Facebook Video Ýndir Scriptini kullanarak Facebook&񗝈ta yayýnlanan videolarý tek týkla direk indirebilirsiniz, veya videoya ait url ile zamzar.com a yönlendirerek farklý formatlarda convert edebilirsiniz (çevirebilirsiniz). Blog veya web siteniz varsa yayýnlayabilmeniz için vereceði embed kodlarýný blogunuza ekleyerek Facebook videolarýný kolaylýkla sitenize ekleyebilirsiniz. Aþaðýdaki resimdeÖncelikle Mozilla Firefox tarayacýnýz yoksa indirip yüklemeniz ve kullanmamýz gerekli.
Facebook Video indir Scripti nin çalýþtýrmak için Greasemonkey Eklentisini buraya týklayarak kuruyoruz . Eklentiyi kurduktan sonra firefoxu yeniden baþlatmanýz gereklidir. Yeniden baþlattýðýnýzda Mozilla Firefox&񗝉un sað alt köþesinde bu maymun ikonu görüyorsanýz þimdi sýra hazýrladýðýmýz scripti Mozilla Firefox ile Bu sayfa üzerinde iken &񗝍 Facebook Video indir Scripti&񗝍 baðlatýya týklýyoruz ve aþaðýdaki resimdeki gibi Scriptin Çalýþmasý içinyüklüyoruz.
Yukarýda bahsedilen iþlemlerin tamamýný uyguladýysanýz sorunsuz olarak Facebook tan videolarý indirebilirisiniz.
Þimdi Mozilla Firefox ile www.facebook.com a giriþ yaparak videolarý altýna eklenen videoyu indir baðlantýsýna týklamanýz yeterli olacaktýr. Tarafýmdan denenmiþ olup %100 çalýþmaktadýr. Anlamadýðýnýz kýsýmlarý yorum kýsmýndan sorabilirsiniz.
   
Anahtar kelimeler: Faceden Video Ýndirmek Faceden Direk Video Ýndirme,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]