Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Bilgisayar ve Elektronik / Network / Að / Wireless þifre deðiþtirme ttnet

Wireless þifre deðiþtirme ttnet


Wireless þifre deðiþtirme ttnet konusu Network / Að kategorite tartlmaktadr.
 Wireless þifre deðiþtirme ttnet
Gnderen 2011-05-14 11:34 GMT  
Mesajlar: 12617
Wireless þifre deðiþtirme ttnet
Kotalý TTNET kullanýcýlarý aylýk kotalarýný aþýp aþmadýklarýný TTNETin kota bilgilendirme sayfasýndan öðrenebilirler. Bunun için size verilen kullanýcý adý (xxxx@ttnet þeklinde) ve þifrenizi buradaki sayfaya alttaki resimdeki gibi girmeniz yeterli olacaktýr. Kullanýcý adýnýzýn sonunda @ttnet bulunmak zorundadýr, bunu unutmayýn! Siteye gitmek için alttaki resme de týklayabilirsiniz.Giriþ yaptýktan sonra karþýnýza Kullaným Sözleþmesi gelebilir Tamama týklayýp geçebilirsiniz. Bu sözleþmenin devamý nedense tekrar karþýmýza çýkýyor. Orada da buraya týklayýn yazan yere týkladýktan sonra ancak menüleri kullanabiliyoruz.

Sonra kullaným bilgisi menüsünden aylýk transfere týklayarak kotanýz hakkýnda detaylý bilgi alabilirsiniz. Toplam Download kýsmý sizin o ana kadar ki indirdiðiniz verinin boytunu yani kotanýzý ne kadar kullandýðýnýzý gösterir.Diðer menü olan þifre iþlemlerinden þifre deðiþtirmeye týklayarak da mevcut internet baðlantý þifrenizi deðiþtirebilirsiniz. Yalnýz unutmayýn ki; bu þifreyi deðiþtirdiðinizde tekrar internete baðlanabilmek için modem ayarlarýnda kayýtlý olan þifrenizi de deðiþtirmelisiniz. Yoksa modem eski þifrenizi kullanacaðýndan baðlantý saðlayamayacaktýr.

Yine kotasýz kullanýcýlar da buradan þifrelerini deðiþtirebilir ve aylýk internet kullanýmlarýna bakabilirler. Eðer devamlý 4gb altýndaysa ki sanmam kotalý sisteme geçebilirler.

Þunu da eklemeliyim ki ay sonlarýna doðru bu kota bilgilendirme sayfasý bazen çalýþmýyor.

Popularity: 1% [?]

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Etiketler : adsl kota programý indir teknolojide haber. com, adsl þifresi deðiþtirme nasýl yapýlýr /, ip ile kota bilgisi /, kota sorgulama þifre deðiþtirme /, ttnet kullanýcý adý ve þifre deðiþtirme /, ttnet kullanýcý adý ve þifre öðrenme modem ayarlarýndan /, ttnet wireless þifre deðiþtirme /, výnn modem þifre deðiþtirme /, wireless program þifre deðiþtirme ttnet /, wireless þifre deðiþtirme ttnet /

Ayrýntýlar :Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
   
Gnderen 2012-03-13 20:34 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Wireless þifre deðiþtirme ttnet
annlatým 10 numara
   
Anahtar kelimeler: Wireless þifre deðiþtirme ttnet,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]