Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / / Yazýlým ve Program Ýndir | Download | / Facebook Arkadaþ Ekleme Programý indir (2012)

Facebook Arkadaþ Ekleme Programý indir (2012)


Facebook Arkadaþ Ekleme Programý indir (2012) konusu Yazýlým ve Program Ýndir | Download | kategorite tartlmaktadr.
 Facebook Arkadaþ Ekleme Programý indir (2012)
Gnderen 2012-01-30 22:08 GMT  
Mesajlar: 4670
Facebook Arkadaþ Ekleme Programý indir (2012)


FriendFeeder {v3.5}
Bilgisayarýnýzý yormadan, yorum beðenir/durum beðenir.
Aboneleriniz ve arkadaþlarýnýz kýsa sürede normalden çok daha hýzlý artar.
Teklifleri tek tuþla deðerlendirirsiniz, görüntü kirliliðinden kaçýnmak amaçlý programý gizleyebilirsiniz.
RAM kullanýmýnýz artmasýn diye otomatik restart attýrabilir, iþiniz bitince otomatik bilgisayarý kapattýrabilirsiniz..
Ömürlük Lisans: 25 TL

Baþka bir ödeme yolu bulunmamaktadýr, takas da kabul etmemekteyiz.
Demo sürümümüz yoktur, test için üyelik açmayýz!

Download link: Ýndirmek için týklayýn! (3.5)Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

* Özellikler *

Duvarýndaki yazýlarý beðeniceðiniz sayfayý seçebiliyorsunuz.
Diðer yazýlýmlardan çok daha hýzlý bir þekilde bu iþlem yerine getirilir.
Site içindeki grafikleri açýp/kapatabilirsiniz.
CPU kullanýmý diðer programlara göre 2 kat zayýflatýlmýþtýr.
Beðenme zaman aralýklarýný deðiþtirebilirsiniz.
Duraklama zaman aralýklarýný deðiþtirebilirsiniz.
Beðenme zaman aralýklarýný deðiþtirebilirsiniz.
Tüm arkadaþlýk tekliflerini tek hamlede onaylayabilirsiniz.
Memory Usage(RAM kullanýmý) zamanla arttýðýndan dolayý, istediðiniz zaman aralýðýnda TAMAMEN OTOMATÝK olarak programý baþtan baþlatabilirsiniz.
Beðendiðiniz durum sayýsýný görebilirsiniz.
CPU düþürücü bulunduðundan, donma problemi yaþama þansýnýz oldukça azdýr.
Kronometre ile kaç dakikada kaç durum beðenmiþsiniz hesaplayabilirsiniz.
Otomatik olarak 1-2-3 saat sonra hep programý, hem bilgisayarý kapatma komutu verebilirsiniz.
Bir IP adresinden birden fazla program açabilirsiniz, fakat tek bir facebook profili kullanabilirsiniz.
Ilerde yapýlacak yeniliklerden ücretsiz faydalanýrsýnýz.
Gizle seçeneðiyle, programý görünmez arkaplana atarak siz bilgisayardaki iþlerinize devam edebilirsiniz.
Yorum beðendirebilirsiniz.
Dürtenleri geri dürter!
Fark olarak; RAM problemi yaþanmaz ve hýzdýr. Yorumlarý kontrol edebilirsiniz.* Sýkça Sorulan Sorular *

Bu programla sayfama üye çekebilirmiyim?***
Evet tabi ki, fake profil açýp arkadaþ kasýn. Daha sonra buradan hesabýnýzý sayfaya çevirin. Fakat üye kasýcaðýnýz sayfayla ayný ismi koyun sayfaya (bunun için de profil isminizi deðiþtirmeniz gerekli), daha sonra da asýl sayfanýzla profilden oluþturduðunuz sayfayý birleþtirin.

R10 Dýþýndan bir üyeyim, ben satýn alabilirmiyim?***
Ödemeyi yaptýktan sonra, adresine mail atmanýz yeterli. Hesabýnýz açýlýr.

Ödemeyi yaptýktan sonra ne yapmam gerekli?***
Ödemeyi yaptýktan sonra giriþ yaparken size iki bilgi sorulur, kullanýcý adýnýz ve þifreniz. Bunlara siz karar veriyorsunuz, verdikten sonra e mail atýn hesabýnýzý 12 saat içinde aktifleþtirelim. (en geç 12, ortalama 30 dakikaya açýlýr)

v1-2-2.1 de Sirchade-user.. ile baþlayan bir kullanýcý adým vardý, v3.0 e giremiyorum!***
V3.0 de hesap sistemi deðiþti, lütfen eski bilgilerinizle beraber olmasýný istediðiniz yeni kullanýcý adý ve þifrenizi adresine mail atýn.

* Videomuz *
   
Gnderen 2012-07-30 08:26 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Facebook Arkadaþ Ekleme Programý indir (2012)
Kullanýcý Adý Ve þifre Ýstiyor biz oraya ne yazýcaz .??? e posta ve þifreyi mi yoksa siteye üye oldugumuz kullanýcý adý ve þifresini mi yazacaðýzz lütfen bi bilgi verinnnn..?? ACÝLLL
   
Anahtar kelimeler: Facebook Arkadaþ Ekleme Programý indir (2012),, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]