Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / / Yazýlým ve Program Ýndir | Download | / MMC Þifre kýrma Programý indir

MMC Þifre kýrma Programý indir


MMC Þifre kýrma Programý indir konusu Yazýlým ve Program Ýndir | Download | kategorite tartlmaktadr.
 MMC Þifre kýrma Programý indir
Gnderen 2012-03-17 14:57 GMT  
Mesajlar: 12617
MMC Þifre kýrma Programý indir
MMC Þifre Kýrma

Merhaba Arkadaþlar bu konumda sizlere mmc þifre kýrma programýný tanýtacaðým

Bu yazýda Hafýza kartý þifre kýrma programý indir, Kart þifresini unutanlara (MMC-Medic) ile ilgili yardýmcý programlar ve gerekli açýklamalar yer almaktadýr.

bu konular çok soruluyor ve verilen yollarýn çoðu iþe yaramýyor
vereceðim bu program þifreyi buluyor ve gösteriyorsakýn çalýþmýyor demeyin kendim türkçeleþtirdim ve denedim,ister sizde deneyin hafýza kartýna þifre koyun ve programý açýn bak de þifreyi karþýna çýkarýyorindir :Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

diðer bi yol
Öncelikle telefonumuza Psiloc – eFileManager programýný kuruyoruz.Telefounumuza Psiloc – eFileManager programýný kurduktan sonra programý calýþtýrarak

C:\ üzerinde Find-Simple seçeneði ile mmcstore dosyasýný aratýyoruz. Psiloc – eFileManager programý aracýlýðý ile bulmuþ olduðumuz mmcstore dosyasýný telefonumuzda çalýþtýrma imkanýmýz olmadýðý için Bluetooth yardýmý ile bilgisayarýmýza yolluyoruz. Bilgisayarýmýza yollamýþ olduðumuz dosyayý birlikte aç(Shift+Sað Týklayarak) seçeneði ile Not Defterinde açýyoruz ve önümüze aþaðýdaki gibi bir pencere çýkýyor.indir :Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Hafýza Kartý Þifre Çözücüsü – Memory Card Þifre Kýrýcý Ýndir

Hafýza kartlarýnýn þifresini kýrmaya yarayan program
kullanýmý basittir. çözebilirsiniz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

MMC KART ÞÝFRE KIRAN PROGRAM

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Kart Okuyucunuz var ise (Card Reader&Writer) mmc kartýnýzý takmadan önce mmcmedic programýný çalýþtýrýn.
Daha sonra programdan kartýnýzýn takýlý olduðu sürücüyü seçin.
Son olarak kartýnýzýn MB boyutunu yazýn (32,64,128,256,512,1GB)
MmcMedic programý kartýnýzý okuduðu (gördüðü) zaman üzerindeki kart resmi yeþil renkli olup format iþlemine hazýr olacaktýr.
Son hamle Format Mmc butonuna basmanýz

mmcmedic programýný indirmek için týklayýnýz.Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

MMC Kartýnýzýn Þifresini Unuttunuz veya Bilmiyorsanýz: Bu programla format atarak, þifreyi kaldýrabiliyorsunuz. Kart Okuyucunuz var ise MMC kartýnýzý takmadan önce bu programý çalýþtýrýn. Daha sonra programdan kartýnýzýn takýlý olduðu sürücüyü seçin. Son olarak kartýnýzýn MB boyutunu yazýn (32,64,128,256,512,1GB) MmcMedic programý kartýnýzý okuduðu (gördüðü) zaman üzerindeki kart resmi yeþilrenkli olup format iþlemine hazýr olacaktýr. Son Olarak da Formata basmanýz yeterli olacaktýr

   
Etiketler: mmc ifre krma program indir
Anahtar kelimeler: MMC Þifre kýrma Programý indir,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]