Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Webmaster / Webmaster Genel / Arcon 6.5 3d çizim ve Tasarým Programý

Arcon 6.5 3d çizim ve Tasarým Programý


Arcon 6.5 3d çizim ve Tasarým Programý konusu Webmaster Genel kategorite tartlmaktadr.
 Arcon 6.5 3d çizim ve Tasarým Programý
Gnderen 2008-09-05 12:25 GMT  
Mesajlar: 1573
Arcon 6.5 3d çizim ve Tasarým Programý


Tanýtýmý : ArCon 6.5+ CAD çizimi yapan bir mimarýn tüm ihtiyaçlarýný karþýlayan ve bütün modern mimarlarýn sahip olmasý gereken bir programdýr. Eþsiz bina çizim özellikleriyle mimarlarýn en büyük yardýmcýsýdýr. Ýster 2D, ister 3D çizim yapabilme, 2D çizim sýrasýnda 3D ön izleme yapabilme, proje çiziminin bitiminde, walk-through (içinden yürü) özelliðiyle müþteriyi bina içinde sanal olarak gezdirebilme imkaný.

Klasik þekillerden sýkýldýysanýz, sýra dýþý duvarlar tasarlayabilirsiniz. Kavisli duvarlarýnýza pencereler kapýlar koyabilirsiniz. Projenize tavan arasý odalarý ve pencereleri ekleyebilir, çatýnýzýn þeklini, eðimini, kaplama malzemesini, rengini deðiþtirebilir, iç yada dýþ merdivenler tasarlayabilir, balkon editörüyle çok özel balkonlar ve týrabzanlar oluþturabilirsiniz.


Dýþ arazi þekillerini yükseklik eðim gibi kriterlerle belirleyebilir, evinize baca, kiriþ ve kolonlar ekleyebilir, kendi tuðlalarýnýzý tasarlayabilir, üzerlerine kendinizin yada þirketinizin logosunu koyabilirsiniz. Binlerce hazýr 3 boyutlu nesne ve kaplama malzemesi elinizin altýnda...

3 boyutlu iþleyici sayesinde 2 boyutlu çizdiðiniz, mutfak, banyo, yatak odasý ve hatta bahçeyi fotoðraf kalitesinde görüntüleyebilir, kayýt edebilirsiniz. 2 boyutlu veya 3 boyutlu, hangisinde çiziyorsanýz, öteki boyut otomatik olarak güncellenir. Örneðin 3 boyutlu çizerken, katalogtan seçerek mutfaða koyduðunuz bir dolap yada masa anýnda 2 boyutlu çiziminize eklenir. Ayný þekilde kaldýrýrsanýz, 2 boyutludan silinir.

Hem 2 hem de 3 boyutlu çizimde anýnda kesit görüntüsü alabilir, çiziminize bir çok bmp, jpeg ve gif formatýndaki resimleri ekleyebilir, o2c modülü ile nesneleri hem dikey hem yatay hem de çapraz olarak 360 derece döndürebilir, bu nesneleri, Work, Excel, Powerpoint gibi programlardaki raporlara, sunumlara ve bir HTML sayfasina ihraç edebilirsiniz.

DXF, DWG, HPG, PLT, formatýndaki hazýr dosyalarý Arcon&񗝉a taþýyabilirsiniz. Proje asistanýyla 15-20 saniyede genel hatlarýyla bir ev tasarlayabilirsiniz.

Ýçinde Türkce Yama ve Crack mevcuttur ve kurulum için gerekli analatýmlar text dosyasýnýn içindedir.

Linklerde sorun olmasý halinde bildiriniz.Selametle

Linkler:

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

   
Gnderen 2008-11-28 11:17 GMT  
Mesajlar: 1
Arcon 6.5 3d çizim ve Tasarým Programý
tþk. kardeþ süper go go go go devamlý bekleriz
   
Gnderen 2009-02-13 13:25 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Arcon 6.5 3d çizim ve Tasarým Programý
Ben daha önce arcon 2005 i amatör olarak kullandým.Arcon 6.5 u görünce hele türkçe yama da olunca çok hoþuma gitti.4 parça halinde bir klasöre indirdiðim programý açtým.Ve açýklamada anlatýldýðý gibi bir dll dosyasýný windowdaki system 32 ye kopyaladým.Diðerini de arcon 6.5 içine yapýþtýrdým.Türkçe yamayý da çalýþtýrdým fakat proðram tam açýlmadý.Acaba nerede yanlýþ yapýyorum.Yardýmcý olursanýz sevinirim.Daha önce arcon 2005 i çalýþtýrmýþtým.
yardýmlarýnýza teþekkürler.....
   
Gnderen 2009-07-28 08:58 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Arcon 6.5 3d çizim ve Tasarým Programý
thank to all links,
   
Gnderen 2009-08-10 09:09 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Arcon 6.5 3d çizim ve Tasarým Programý
eline saðlýk ûstad
   
Gnderen 2013-01-28 18:14 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Arcon 6.5 3d çizim ve Tasarým Programý
harikasýnýz
   
Gnderen 2013-02-11 09:07 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Arcon 6.5 3d çizim ve Tasarým Programý
saðol
   
Gnderen 2013-02-11 09:23 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Arcon 6.5 3d çizim ve Tasarým Programý
teþekkürler
   
Etiketler: arcon izim tasarm program
Anahtar kelimeler: Arcon 6.5 3d çizim ve Tasarým Programý,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]