Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Bilgisayar ve Elektronik / Windows Xp / Perfect Xp FULL Drivers Edition sp2 indir

Perfect Xp FULL Drivers Edition sp2 indir


Perfect Xp FULL Drivers Edition sp2 indir konusu Windows Xp kategorite tartlmaktadr.
 Perfect Xp FULL Drivers Edition sp2 indir
Gnderen 2009-05-17 14:10 GMT  
Mesajlar: 2050
Perfect Xp FULL Drivers Edition sp2 indir
Microsoft Windows XP Profesyonel TR iþletim sistemi üzerinde bazý
düzenlemeler yapýlarak aþaðýdaki iþletim sistemini oluþturmuþ
bulunmaktayým

Bu çalýþma katýlýmsýz Windows yüklemesini ve yüklemenin ne denli
özelleþtirilebileceðini örnekleme amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Perfect Xp FULL Drivers Edition 2008* Tam otomatik kurulum yapar; kurulum sýrasýnda herhangi bir uyarý ya da soru ile karþýlaþmayacaksýnýz.SATA DISK kullananlar kurulum esnasýnda kesinlikle F6 basarak seçim yapmayýnýz.Gerekli driver zaten otomatik yüklenecektir

* PERFECT XP FULL DRIVER EDITION 2008 Service Pack 2,

* 17/04/08'ye kadar olan güncellemeleri,

* Microsoft'un en güvenli tarayýcýsý Ýnternet Explorer 7'yi,

* Muhteþem görüntüsü ile Windows Media Player 11'i içerir.


Perfect XP 2008 Full Driver Edition, hafifletilmiþ ve tüm temel driverlar entegre edilmiþ sade ve þýk bir iþletim sistemi modifiyesidir. Çok geniþ bir yelpazede binlerce driver entegresi sayesinde hemen her sistemin temel donanýmlarýný otomatik tanýyýp driverlarý kurmaktadýr, tüm kurulum iþlemi gibi bu da tam otomatik, katýlýmsýzdýr. ''Çipsetler, Ýþlemciler, Ekran kartlarý, Lan(ethernet), Wlan(kablosuz), Ses kartlarý ve txt mode Sata/raid'' driverlarý her sisteme uymasý için çok geniþ bir þekilde entegredir. Birçok bilgisayarýn(PC olsun Laptop olsun) temel donanýmlarýný destekleyecek þekilde DriverPack'ler entegre edilmiþtir. Yine NR Update Pack ile 17 Nisan 2008'ye kadar olan tüm güncelleþtirmeleri içerir. Media Player 11, Internet Explorer 7 ve Framework Paketi entegredir. Orjinal ve hiç kasmayan temalar ve ikon paketi ile þýk hale getirilmiþtir... Ve daha birçok optimizasyon ve entegreler vardýr. Gereksiz bileþenlerin çýkarýlmasý ile Windows ortamý daha hýzlý ve sade hale getirilmiþtir. Bilgisayardaki iþlerinizi kolaylaþtýracak ayarlar yapýlmýþtýr.Ve tabiki tamamen otomatik kurulumdur

GÜNCELLEME YAPARKEN SP3 YÜKLERSENÝZ,ÝÞLETÝM SÝSTEMÝ DOSYALARINA
EKLEME YAPILDIÐI ÝÇÝN SP3 NEDENÝYLE VISTA GÖRÜNÜM PAKETÝ KULLANILAMAZ
BU YÜZDEN GÜNCELLEME SAYFASINDA ÖZEL YÜKLEME SEÇÝMÝNDE SP3 YÜKLEMEYÝNÝZ
YÜKLERSENÝZ SADECE XP STANDARD GÖRÜNÜME DÖNECEKTÝR
KENDÝ KULLANDIÐIM 2 NUMARALI BÝLGÝSARIMDA SORUNSUZ ÇALIÞMAKTADIR

BÝLGÝSAYARINIZI YORMAMASI ÝÇÝN VISTA'DA BULUNAN BAZI EKLENTÝLER ÇIKARILDI

Bunlarýn yanýnda,

* Vista Tema, Ýcon.

* Vista Sesleri

* Vista Ýmleçler (ve daha çok çeþitli imleçler)

* Vista Sürücü Doluluk Göstergesi

* Vista Pencere Bilgi

* Vista Lclock (Saat/takvim)

* MTU Sözlük


Kuruluma hazýrlanma;

Ýndirdiðiniz .rar'lý paketleri bir klasöre çýkartýnýz. (Winrar ile herhangi biri üzerinde sað týklayýp "Klasöre Çýkart" diyoruz.) Ýçerisinden 1 adet ISO dosyasý çýkacaktýr.
NERO ile direk CD yazdýrýyorsunuz.Kurulum;

Perfect XP Drivers Edition 2008'i Boot edilerek kurulum yapýlacak þekilde hazýrladým, windows ortamýndan kurulum yapýlamaz. Bilgisayarýnýzý CD-DVD okuyucunuzdan baþlatýnýz

Artýk sadece PERFECT XP DRIVERS EDITION 2008'in kurulacaðý bölümü seçmelisiniz. Arkanýza yaslanýn ve kurulumun tamamlanmasýný seyredin.


Kurulum Ekraný


indir :Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
   
Gnderen 2010-03-12 21:29 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Perfect Xp FULL Drivers Edition sp2 indir
çok teþekkürler
   
Gnderen 2010-03-27 17:12 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Perfect Xp FULL Drivers Edition sp2 indir
eline saðlýk
   
Gnderen 2010-05-09 04:25 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Perfect Xp FULL Drivers Edition sp2 indir
teþekkürler
   
Gnderen 2011-01-12 12:42 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
Perfect Xp FULL Drivers Edition sp2 indir
yahu arkadaþým bunu yazcan 639340816 kod olarak kabul eder
   
Anahtar kelimeler: Perfect Xp FULL Drivers Edition sp2 indir,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]