Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / / Yazýlým ve Program Ýndir | Download | / Þaka Programlarý

Þaka Programlarý


Þaka Programlarý konusu Yazýlým ve Program Ýndir | Download | kategorite tartlmaktadr.
 Þaka Programlarý
Gnderen 2009-05-25 06:44 GMT  
Kdem: Admin
Mesajlar: 2538
Þaka Programlarý


Bean
Bu programý açtýðýnýzda ekranýnýza MR. Bean çýkýyor ve mouseu nereye götürürseniz gözleri mouseu takip ediyor. Ve tabi birazda saçma sesler çýkarýyor. Programý kapatmak: MR.Bean'e sað týkl - quit diyerek kapatabilirsiniz.

WtrSports
Bu Program Sayesinde Ekranýnýzý bulanýklaþtýrabilirsiniz. Nasýl yapacaðým derseniz dosyayý indirin ve içindeki WTRSPOTS.exe ye týklayýn týkladýktan sonra mouseu kýpýrdatmayýn bekleyin görücekseniz. Mouseu kýpýrdatýnca ekran eski haline döner.


Avoid
Bu program Start (Baþlat) düðmesinin fareden kaçmasýna neden olur. Programý kullanmak için þakazedenin bilgisayarýna yükleyin ve çalýþtýrýn büyük ihtimal önce hiç bir þey fark etmeyecektir fakat Start (baþlat) düðmesini kullanmak istediðinde düðme fareden kaçarak kendisini kullanmasýna izin vermeyerek þakazedenin sinirlendirecektir. Programý kapatmak için ekranýn sol üst köþesine týklamanýz yeterli olacaktýr.


Add/Remove
Bu programý çalýþtýrdýðýnýzda bilgisayarýn ekle/kaldýr bölümünden tüm programlarý kaldýrdýðýna þakazedeyi inandýrýr yani 5 saniye için þakazedenin yüreðini azýna getiren oldukca basit bir puragram denemenizi tvsiye ederiz.


Burp
Bu þaka progrmýný çalýþtýrýldýðýnda bir dakika arayla garip sesler çýkaran program ayný zamanda kendini gizliyor. Ve ses çýkaracaðýnda sesi sonuna kadar açýp iþi bitince kapatýyor. özellikle þakazedenin bilgisayarýna þakazede yemekteyken bu programý kurarsanýz yemekten sonra Þakazedenizin yüzü kýp kýrmýzý olabilir programý kapatmak için ekranýn sol üst köþesine týklamanýz yeterli olacaktýr.


Crazy NCS
Num Lock, Caps Lock ve Scroll Lock tuþlarýnýn belirlediðiniz aralýklarla kendiliðinden deðiþmesini saðlar. yani þakazedenizi yazý yazakken rahat býrakmaz bir büyük har bir küçük harf yazmasýný salar ve klavyede bulunan tüm ýþýklarý yakýp sondurur ve böylecede þakazedeye bilgisayarýný uzaktan kumanda ediliyormuþ hissi verir. programý kapatmak için masa üstündeyken fareyle monitörünüzün sol üst göþesine gitmeniz yeter.


Cursor Fun
Bu program farenin imlecini sizin belirlediðiniz aralýklarla deðiþtirerek þakazedeyi tam anlamýyla sinir eden bir program. her zamanki gibi programý þakazedenin haberi yokken bilgisayarýna yüklüyorsunuz ve uzaktan izlemeye baþlýyorsunuz Dikkat edin uzaktan diyorum çünkü Þakanýn Sonunda Fareyi kafnýza yiyebilirsiniz Programý kapatmak için Fareyi ekranýn sol üst köþesine götürmeniz yeter Farenin imlecini eski haline getirmek içinse bilgisayarý tekrar kapatýp açmanýz gerekiyor.


Rotate
Bu program bilgisayarýn monitör görüntüsünü rast gele çevirir yani bu Programý þakazedenin bilgisayarýna haberi yokken yüklerseniz þakazede bilgisayarýnýn baþýna oturduðunda hem korkacak hemde þaþýracaktýr bu Programý kapatmak için herhangi biyere sað týklamanýz yeterli.

Link :Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.
   
Etiketler: aka programlar
Anahtar kelimeler: Þaka Programlarý,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]