Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / HaberBotu / Magazin / Sapýk Anne oðlunun Arkadaþýyla Kaçtý

Sapýk Anne oðlunun Arkadaþýyla Kaçtý


Sapýk Anne oðlunun Arkadaþýyla Kaçtý konusu Magazin kategorite tartlmaktadr.
 Sapýk Anne oðlunun Arkadaþýyla Kaçtý
Gnderen 2009-06-10 15:09 GMT  
Mesajlar: 202
Sapýk Anne oðlunun Arkadaþýyla Kaçtý
Sapýk Anne oðlunun Arkadaþýyla Kaçtý

36 yaþýndaki 6 çocuk annesi kadýn 15 yaþýndaki gençle birlikte kaçtý. Ýþin en korkunç yaný kaçtýðý genç oðlunun en yakýn arkadaþý...

6 çocuk annesi 36 yaþýdaki Debbie Mallinson, çocuklarýný terk edip 15 yaþýndaki oðlunun en iyi arkadaþýyla kaçtý. Çocuklarýný þok eden açýklamayý ise "Aþýk oldum gitmek zorundayým" diyerek yaptý.

img height="388" src="http://www.internethaber.com/images/other/fft20_mf277222.jpg" width="273" align="right" Ýngiltere'de günün konusu haline gelen kadýn, bebek yüzlü, sevgilisiyle gitti. Þu anda 10 ve 15 yaþlarýndaki iki oðlu akrabalarýyla yaþýyor. 8, 6, 5 ve 3 yaþlarýndaki diðer 4 küçük çocuk ise sosyal servisin bakýmý altýnda.

Mallison'u eski partnerlerinden biri 'çok sýk aþýk olur ve doðurur' diye tarif ediyor.

4 FARKLI ERKEKTEN 6 ÇOCUÐU VAR

Kadýnýn 15 yaþýndaki büyük oðlu daha önce de annesini, en yakýn arkadýþýna telefonda ilaný aþk ederken yakalamýþtý.

4 farklý erkekle birlikteliðiden 6 çocuðu olan Mallinson, þu anda bebek yüzlü sevgilisinin kýz kardeþinin evinde yaþýyor.

Eski partnerlerinden birinin 'anneliðe kesinlikle uygun deðil' dediði Mallinson, evden ayrýlmadan önce sosyal servis yetkililerini arayarak, sevgilisi ile gideceðini bildirmiþ.

HEM ANNESÝNÝ HEM ARKADAÞINI KAYBETTÝ

img id="img_0" style="CURSOR: pointer" onclick="resim(document.all.img_0.width, document.all.img_0.height, '1.20090610144846..jpg', 'http://www.internethaber.com/images/other/1.20090610144846..jpg')" src="http://www.internethaber.com/images/other/1.20090610144846..jpg" align="left" name="img_0" Mallinson'un 15 yaþýndaki oðlu bu iþten en fazla zarar görenlerin baþýnda geliyor. Büyükannesi ve dedesiyle yaþayan genç, hem en iyi arkadaþýný hem de annesini kaybetti. Þu anda ülkenin baþka bir bölümünde yaþayan genç hayatýnýn bir anda tamamen deðiþmesinin rahatsýzlýðýný yaþýyor.

Ýngiliz gazeteleri, "Mallinson basýndan kaçarken, bebek yüzlü sevgilisi ise gazetecileri karþýsýnda gördüðündeannesinin arkasýna saklandý. Anne ise oðlunun 18 yaþýnda olduðunu ve her istediðini yapabileceðini söyledi" diye yazýyor.

   
Anahtar kelimeler: Sapýk Anne oðlunun Arkadaþýyla Kaçtý,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]