Reklam Ver
yelik almlar tamamen CRETSZDR. ye ol butonuna tklayarak yelik alabilirsiniz. Giri yap ye ol
Forumlar / Webmaster / Grafik, Flash ve Animasyon / PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr

PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr


PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr konusu Grafik, Flash ve Animasyon kategorite tartlmaktadr.
 PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
12 »
Gnderen 2008-09-14 11:37 GMT  
Mesajlar: 773
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr


Artýk deðerli hatýralarýnýzýn kaybolmasýna göz yummak zorunda deðilsiniz ..Türkçe;Portraiture, can sýkýcý ve býktýrýcý seçmeli maskelemeyi ve piksel piksel iþlem yapma zorunluluðunu ortadan kaldýrarak mükemmel bir portre rötuþlamasý saðlar. Ten, saç, kaþ ve kirpik dokusunu, bozmadan kusurlarý akýllýca kaldýrýr ve yumuþatýr.

Ýngilizce;Portraiture eliminates the tedious manual labor of selective masking and pixel-by-pixel treatments to you achieve excellence in portrait retouching. It intelligently smoothens and removes imperfections while preserving skin texture and other important portrait details such as hair, eyebrows, eyelashes etc.


home page:Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

download link:Linkleri grebilmek iin YE olmalsnz.

pass isterse:fotobahce


Nasýl aktif edebilirim ?


Ýlk önce programý indirdiðin dosyanýn içerisinde kuruyorsun ve browse yani nereye kurulacak kýsmý olan bölümü seçiyorsun , eðer bölümü otomatik seçmiþ ise ilk söyledðimi yapmana gerek kalmýyor.
Programý kurduktan sonra Portraiture yazan plugini kopyalýyorsun ve hemen sýrasýyla bilgisayarým c; den program files > adobe > photoshop > Plug-Ins>Portraiture giriyorsun ve kopyaladýðýn ilk kurulumdaki plugini yapýþtýrýyorsun.

Bu iþlemleri yapabildin ise eðer, program full kullanýma hazýr olmuþ olur. Bilgisayarýnda photoshop açýk ise kapatýp tekrar açmanda yarar olacaktýr.


Ýþte bir örnek çalýþma ;

   
Gnderen 2008-09-19 04:33 GMT  
Mesajlar: 12
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
eline saðlýk dostum
   
Gnderen 2008-11-22 18:49 GMT  
Mesajlar: 1
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
eline saðlýk gerçekten mükemmel...
   
Gnderen 2009-01-31 15:41 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
arkadþar rar þifresini vermemiþler bilen varmý
   
Gnderen 2009-01-31 16:29 GMT  
Mesajlar: 773
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
Alnt
nikopolidis_gk :
arkadþar rar þifresini vermemiþler bilen varmýmuhteva.com yazýyorya
   
Gnderen 2009-02-03 00:02 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
Cok tesekkurler..
   
Gnderen 2009-03-04 22:08 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
rar sifresi istio yardýmcý olurmusunus
   
Gnderen 2009-04-27 04:03 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
tþkler arkadaþ emeyine saglýk
   
Gnderen 2009-05-10 17:38 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
arkadþlar rar þifresini istio yardýmcý olurmusunuz
   
Gnderen 2009-05-10 19:15 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
Saolun
arkadaþlar rar þifresi yazýyorya ( fotobahce )
   
Gnderen 2009-07-24 09:17 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
Arkadaþlar lütfen paylaþmýþ olduðunuz konuya kaynak gösterelim. Ve nerden alýntý olduðunu mutlaka yazalým. Emeðe saygýlý olalým. Þuan da paylaþmakta olduðunuz konu kendi tarafýmdan www.muhteva.com adlý sitemiz de ilk paylaþýma sunulmuþtur. Ve uploadlarý Hüseyin OKTAR tarafýndan yapýlmýþtýr. Dokuz (9) kiþi bu konuya cevap yazýyor ama bir (1) kiþi bile kaynaðýna bakmýyor. Lütfen moderatör ve yönetici arkadaþlarýmýzýn konuya vermiþ olduklarý hassasiyeti konunun kaynaðýna da versin.

Ýyi Forumlar..
   
Gnderen 2009-11-24 07:03 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
Eline saðlýk
   
Gnderen 2010-08-21 21:56 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
ÇOKTANDIR ARIYORDUM.... TEÞÞEKKÜR EDERÝM...BÝTANESÝN...
   
Gnderen 2012-08-02 10:02 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
lýnk çalýþmoyor bý de cs5 e nasýl eklenýr yardým edýn lütfen teþekkurler
   
Gnderen 2012-08-02 20:03 GMT  
Kdem:
Mesajlar:
PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr
elinize saðlýk indirdim sorunsuz kullanýyorum
   
12 »
Anahtar kelimeler: PhotoShop Rötüþ Eklentisi-ImagenomicPortr,, 2015 full indir, yeni srm indir, tek link indir, trke albm indir, videolu anlatm, programsz anlatm, gezginler indir, haberleri, msn, oyun hileleri, film, mp3, indir
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182]